cá tra

Chuyện con tôm

Đại Đoàn Kết Chuyện con tôm

Thông tin con tôm Việt Nam xuất khẩu đã vươn lên hàng thứ tư thế giới nghe thật phấn khởi, nhất là đúng vào lúc Tết đến Xuân về. Trong lúc kinh tế còn lắm khó khăn, con cá tra, cá...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×