ban cơ yếu chính phủ

Học viện Kỹ thuật mật mã: Chuyên ngành mới sẽ tập trung trang bị kỹ năng thực tế cho sinh viên

Học viện Kỹ thuật mật mã: Chuyên ngành mới sẽ tập trung trang bị kỹ năng thực tế cho sinh viên

ICTNews 1 đăng lại Học viện Kỹ thuật mật mã: Chuyên ngành mới sẽ tập trung trang bị kỹ năng thực tế cho sinh viên

PGS.TS Nguyễn Hiếu Minh, Chủ nhiệm khoa Điện tử Viễn thông, Học viện Kỹ thuật mật mã (KTMM) cho biết, điểm nổi bật của chuyên ngành mới Hệ thống nhúng và Điều khiển tự động là nhấn...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×