ban cơ yếu chính phủ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Ngành cơ yếu phải bí mật, an toàn, chính xác trong mọi tình huống

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Ngành cơ yếu phải bí mật, an toàn, chính xác trong mọi tình huống

Phụ Nữ TP.HCM 9 liên quan Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Ngành cơ yếu phải bí mật, an toàn, chính xác trong mọi tình huống

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×