bộ thông tin và truyền thông

Biệt phủ Yên Bái: Thủ tướng yêu cầu phải có kết luận làm rõ sai phạm của Giám đốc sở

Biệt phủ Yên Bái: Thủ tướng yêu cầu phải có kết luận làm rõ sai phạm của Giám đốc sở

PNNews 4 liên quan Biệt phủ Yên Bái: Thủ tướng yêu cầu phải có kết luận làm rõ sai phạm của Giám đốc sở

Thủ tướng nhấn mạnh về hai vụ việc diễn ra tại tỉnh Yên Bái, đồng thời yêu cầu Tổng thanh tra Chính Phủ phải kết luận vụ Giám đốc sở đang làm xấu hình ảnh đội ngũ cán bộ của Đảng,...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×