bộ thông tin và truyền thông

Ngày 25/9, Bảo hiểm xã hội tập huấn chia sẻ dữ liệu trong giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 25/9, Bảo hiểm xã hội tập huấn chia sẻ dữ liệu trong giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp

ĐTCK 3 liên quan Ngày 25/9, Bảo hiểm xã hội tập huấn chia sẻ dữ liệu trong giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 20/9, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu đã chủ trì buổi làm việc với Cục Việc làm (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và Cục Tin học hoá (Bộ Thông tin...

Cục An toàn thực phẩm chủ trì kiểm tra hoạt động quảng cáo, sản xuất thực phẩm chức năng

Cục An toàn thực phẩm chủ trì kiểm tra hoạt động quảng cáo, sản xuất thực phẩm chức năng

VietTimes 4 liên quan Cục An toàn thực phẩm chủ trì kiểm tra hoạt động quảng cáo, sản xuất thực phẩm chức năng

- Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch về việc kiểm tra hoạt động quảng cáo và sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. Theo đó, Bộ sẽ thành lập hai Đoàn kiểm tra theo chuyên đề, ngoài...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×