bảo hiểm bắt buộc

Chiếc thẻ hết hạn

Nhân Dân Chiếc thẻ hết hạn

Nhận tấm thẻ bảo hiểm y tế trả lại từ ô cửa phòng thủ tục của Bệnh viện Xanh Pôn, người bố bất ngờ nổi cáu rồi thẫn thờ khi nhận ra thẻ bảo hiểm y tế của con mới hết hạn hôm qua.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×