an lão

Hai giáo viên bị hủy kết quả viên chức ở Hải Phòng: Hội đồng tuyển dụng thừa nhận sai quy trình

Hai giáo viên bị hủy kết quả viên chức ở Hải Phòng: Hội đồng tuyển dụng thừa nhận sai quy trình

Lao Động 3 liên quan Hai giáo viên bị hủy kết quả viên chức ở Hải Phòng: Hội đồng tuyển dụng thừa nhận sai quy trình

Việc hai giáo viên không có tên trong thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức bậc học mầm non năm học 2015-2016 của huyện An Lão (Hải Phòng) nhưng bất ngờ có tên trong...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×