đối ngoại

Tiếp khách

Tiếp khách

Nhân Dân Tiếp khách

Ngày 22-9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp Nghị sĩ Kim Hách Dông, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×