đại học hùng vương

Xung quanh đề xuất bỏ chế độ công chức, viên chức đối với giáo viên: Bài toán sàng lọc của nghề giáo?

Xung quanh đề xuất bỏ chế độ công chức, viên chức đối với giáo viên: Bài toán sàng lọc của nghề giáo?

KTĐT 2 liên quan Xung quanh đề xuất bỏ chế độ công chức, viên chức đối với giáo viên: Bài toán sàng lọc của nghề giáo?

Không còn công chức, viên chức trong giáo dục; giáo viên (GV) sẽ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động “có vào, có ra” thay vì hợp đồng làm việc theo Luật Viên chức là đề xuất mà...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×