đại học bách khoa đà nẵng

Hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp: Bộ trưởng, hiệu trưởng chịu trách nhiệm đến đâu?

Hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp: Bộ trưởng, hiệu trưởng chịu trách nhiệm đến đâu?

Tiền Phong 3 liên quan Hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp: Bộ trưởng, hiệu trưởng chịu trách nhiệm đến đâu?

Xã hội bức xúc, diễn đàn quốc hội cũng có rất nhiều câu hỏi chuyển tải ý kiến của cử tri về sinh viên ra trường không có việc làm. Bộ trưởng, hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×