đường lối chính sách

Pháp luật về lao động: Bảo vệ người lao động là nguyên tắc cơ bản, quan trọng nhất

Pháp luật về lao động: Bảo vệ người lao động là nguyên tắc cơ bản, quan trọng nhất

Công Lý 1 đăng lại 1 liên quan Pháp luật về lao động: Bảo vệ người lao động là nguyên tắc cơ bản, quan trọng nhất

Bảo vệ người lao động được hiểu là ngăn chặn mọi sự xâm hại có thể xảy ra đối người lao động khi tham gia quan hệ lao động. Với vai trò đó “Bảo vệ người lao động ” là nguyên tắc cơ...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×