đèn kéo quân

Tiếng gọi Tây Nguyên

Tiếng gọi Tây Nguyên

CAND Tiếng gọi Tây Nguyên

Cuốn tiểu thuyết sử thi của Lương Sĩ Cầm “Đèn kéo quân” miêu tả cuộc chiến đấu của quân và dân Liên khu V trong trận đánh cuối cùng đông - xuân 1953 - 1954 phối hợp với chiến...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×