Thành Tân Sở - nơi vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương, nay thuộc làng Mai Đàn, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị - lâu nay chỉ còn lại dấu tích là những khóm tre và có rất ít các hiện vật để các nhà khoa học nghiên cứu.

Tuy nhiên, hiện trong các nhà dân sống ở khu vực này vẫn còn lưu giữ nhiều cổ vật được cho là có từ giai đoạn lịch sử nói trên như: bình rượu làm bằng gốm, mâm cơm, bát đĩa... Mới đây, người dân địa phương và những người rà tìm phế liệu còn nhặt được ở khu vực này nhiều đầu đạn súng thần công các chủng loại, những viên gạch mà theo người dân là dùng để dựng thành Tân Sở. Hiện người dân hết sức mong muốn các nhà khoa học, cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc để xác minh, nghiên cứu, cũng như bảo vệ những cổ vật nằm rải rác này. Nguyễn Phúc