Đông đảo nghệ sĩ Việt đã đến tham dự lễ khai mạc LHP quốc tế HN 2016 với niềm vui và sự tin tưởng.