35 thủy thủ Nga đã được cứu sống sau khi tàu Castror-1 của họ bị chìm tại biển Nhật Bản, một thủy thủ hiện vẫn mất tích.