Sắc xanh tăng điểm ở ngày giao dịch cuối cùng trong tuần không đủ ấm lòng các nhà đầu tư khi thị trường chứng khoán tuần đầu năm mới âm lịch trong xu thế giảm cả về chỉ số lẫn giá trị giao dịch.