(ATPvietnam.com) - Ngày 13/11/2007, Chánh Thanh tra UBCKNN đã ký các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.