24H.COM.VN - Môi trường đã dần là một trong những vấn đề được các hãng sản xuất đặc biệt quan tâm. Một điều dễ nhận thấy là ngày càng có nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường ra đời.