CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – VietinbankSC (CTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2010 với mức lỗ 26,96 tỷ đồng. Đây là quý thứ 2 liên tiếp CTS có lợi nhuận sau thuế âm.

Trong báo cáo tài chính tóm tắt công bố trên website công ty chiều qua (15/10/2010), CTS ghi nhận mức doanh thu quý 3 đạt 32,5 tỷ đồng doanh thu, giảm 60,3% so với mức 81,8 tỷ đồng của cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động môi giới chiếm tỷ trọng cao nhất với 11,29 tỷ đồng, hoạt động đầu tư mang lại 8,64 tỷ đồng tuy nhiên cùng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2009. Doanh thu khác và doanh thu tư vấn mang lại 9,4 tỷ đồng và 2,48 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng lên 51,7 tỷ đồng từ mức 17,9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái làm cho lợi nhuận gộp của CTS âm 19,21 tỷ đồng. Tính cả chi phí quản lý 7,75 tỷ , CTS lỗ thuần 26,96 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, CTS đạt doanh thu hơn 126 tỷ đồng, tăng 54.13% so với cùng kỳ năm 2009, nhưng lợi nhuận sau thuế lại âm 15.22 tỷ đồng, giảm tới 130%. Đáng chú ý trong quý 3, khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán của STC tăng mạnh lên 48,95 tỷ đồng từ mức 24,72 tỷ đồng cuối quý 2. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10, cổ phiếu CTS giảm 100 đồng xuống 9.900 đồng với 21.500 đơn vị được chuyển nhượng. H.Vân CTS