Cùng với việc tài trợ cho đêm ca nhạc, ông Hoàng Kiều, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty Rass (Hoa Kỳ) ủng hộ các quỹ từ thiện để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Khánh Hòa và các tỉnh khác với tổng số tiền trên 7 tỷ VND.