Công ty thiết bị xây dựng Miwa Holdings của Nhật Bản dự kiến liên doanh với Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam xây dựng nhà máy sản xuất khóa và cánh cửa mang tên Vina-Sunwa với tổng kinh phí khoảng 10,9 triệu USD.