Ngày 30/3, Công ty TNHH King Chou Việt Nam, công ty 100% vốn của Đài Loan, đã đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất lưới đánh cá có công suất 3.600 tấn sản phẩm/năm tại tỉnh Bình Dương.