TTO - Tôi có phải là người đàn ông nữa không? Khi biết người yêu của mình phản bội mà không đủ nghị lực để nói tiếng chia tay vì tôi rất sợ phải sống khi không có người ấy...