(Vitinfo) - Sau khi chui ra khỏi vỏ trứng và quay lại với biển, những chú rùa con biến mất trong khoảng 5 năm. Nơi ẩn náu trong suốt những năm tháng “mất tích”, từ lúc chỉ bé bằng lòng bàn tay trẻ con cho tới khi lớn bằng chiếc đĩa to, đã là một bí ẩn đối với các nhà khoa học cho tới ngày nay.