Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT CTCP Bamboo Capital (BCG) cho biết, BCG ước đạt 70 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2016.

BCG uoc dat loi nhuan 70 ty dong - Anh 1

Công ty vừa thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2016 theo hình thức lấy ý cổ đông bằng văn bản và thời gian lấy ý kiến từ 7/12 - 21/12/2016.

Ông Nam cho biết, nếu nhận được sự đồng thuận của cổ đông và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu trong quý I/2015.

Cụ thể, BCG sẽ lấy kiến về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu BCG có mệnh giá 10.000 đồng/CP, hạn chế chuyển nhượng 1 năm nhằm mục đích huy động vốn thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT/BT.

Liên danh trong đó có BCG vừa triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 830 và Đường tỉnh 824. Đây là dự án theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, kỳ vọng sẽ hoàn thành và thông xe vào cuối năm 2017.

Hoàng Anh