(PL)- Ngày 18-11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Trung Tín đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải sớm hoàn tất quy hoạch sáu xã thí điểm xây dựng nông thôn mới trong quý I-2010.