Sáng 12-9, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang đã đọc Lời điếu tại Lễ truy điệu đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Báo SGGPO trân trọng giới thiệu toàn văn: