(TT&VH) - Cơn mưa vội đêm qua không làm ướt khúc ca hân hoan của bản Đá Đen (huyện Mù Cang Chải- Yên Bái). Những bát rượu vẫn vơi - đầy, tiếng khèn vẫn réo rắt, xạc xào những tầng mây. Những ngày này, bản Đá Đen say trong niềm vui kỳ lạ: niềm vui vì một cái chết.