GD&TĐ - Ví dụ về đề thi năm 2014 (có tham khảo cách làm của PISA và đề thi tốt nghiệp tại bang California - Hoa Kỳ) của chuyên gia Phạm Thị Thu Hiền.