Thành phố Versailles nằm cách thủ đô Paris 20 cây số về phía tây nam, ngày xưa, các vị vua của nước Pháp có thói quen thích săn bắn trong khu rừng rậm rạp nơi đây.