(HNM) - Kim ngạch xuất khẩu quý I năm 2013 của cả nước tăng trưởng 19,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 23,6% kế hoạch được giao.

Đây là kết quả tích cực của hoạt động thương mại những tháng đầu năm. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu vượt xa tốc độ tăng trưởng kinh tế, tiếp tục là động lực của tăng trưởng và tạo ra xuất siêu. Sự tăng trưởng diễn ra ở hầu hết các mặt hàng chủ lực.

Đáng lưu ý, đã có 10 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD là: thủy sản, cà phê, dầu thô, gỗ và sản phẩm gỗ, dệt may, da giày...

Dự báo, số nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD sẽ còn tăng trong thời gian tới.