TPO – Xác voi ma mút được tìm thấy nguyên vẹn dưới lớp băng hồi đầu tháng sẽ được trưng bày tại Trung tâm tài chính thế giới ở Hồng Kông (Trung Quốc) trong vòng một tháng, bắt đầu từ 12 - 4.

Được phát hiện dưới lớp băng ở Seberia (Nga) trong tình trạng còn khá nguyên vẹn, xác voi ma mút con này được đặt tên Lyubua.

Xác ướp này còn khá nguyên vẹn với phần thịt vẫn hồng và da được bao phủ bởi một lớp lông vàng.

Bên cạnh đó còn có một vài mẫu xương hóa thạch của các loài động vật cổ khác như bò rừng thảo nguyên, sư tử hang và tê giác lông.