thuế tiêu thụ đặc biệt

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Hoa Kỳ đẩy nhanh phê chuẩn Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Hoa Kỳ đẩy nhanh phê chuẩn Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần

NDH 8 liên quan Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Hoa Kỳ đẩy nhanh phê chuẩn Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần

y là một trong các nội dung được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề xuất trong buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các thành viên Đoàn Hoa Kỳ trong khuôn khổ Hội nghị...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×