phòng thương mại và công nghiệp vn

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

DĐDN 12 liên quan Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

Trả lời báo chí về việc chuẩn bị cho các hoạt động của doanh nghiệp trong Tuần lễ cấp cao APEC, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh các Tổng giám đốc APEC...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×