cây thông noel

Hai đứa trẻ

Hai đứa trẻ

QĐND Hai đứa trẻ

Có tiếng người reo lên ngoài sân: “Volodia đã về!”. Bà đầu bếp Natalia chạy vội vào phòng ăn thông báo: “Cậu Volodia đã về! Ôi lạy Chúa!”. Cả gia đình vội chạy nhìn ra cửa sổ. Phía...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×