bồi thường

Bồi thường sự cố môi trường biển: 'Không đưa thêm người nhà vào để được hưởng chi trả'

Bồi thường sự cố môi trường biển: 'Không đưa thêm người nhà vào để được hưởng chi trả'

Lao Động 8 liên quan Bồi thường sự cố môi trường biển: 'Không đưa thêm người nhà vào để được hưởng chi trả'

'Việc chi trả bồi thường và hỗ trợ này phải công khai, minh bạch, không để sót lọt cũng như không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, đưa thêm người nhà, người quen vào để được hưởng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×