Nokia giới thiệu Nokia N82, máy tính đa truyền thông mới nhất được tối ưu hóa để chụp ảnh, điều hướng và kết nối Internet vào giữa tháng 11/2007 tại Phần Lan.