(PL)- Chính phủ vừa có nghị quyết thành lập TP Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Vị Thanh.

TP sẽ có gần 100.000 nhân khẩu, chín đơn vị hành chính cấp xã... Dự kiến tối 28-9, Hậu Giang sẽ tổ chức lễ công bố nghị quyết trên của Chính phủ. Hướng tới, TP Vị Thanh sẽ xây dựng thành các khu đô thị gồm khu đô thị hiện hữu; khu đô thị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; khu đô thị mới, hành chính, thương mại - dịch vụ. Phấn đấu đến năm 2015, tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 75%, tỉ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý đạt 50%, tỉ lệ các tuyến phố văn minh đô thị đạt 40%... GIA TUỆ