QĐND - Ngày 12-8, tại Hà Tĩnh, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 “Về việc nâng cao hiệu quả hoạt động công tác canh phòng trong toàn quân”, Quy định số 979 “Quy định một số tiêu chí cơ bản về xây dựng đồn biên phòng vững mạnh toàn diện" và rút kinh nghiệm công tác quản lý chấp hành kỷ luật của BĐBP khu vực phía Bắc.

Hội nghị đánh giá, qua một năm thực hiện Chỉ thị 05, Quy định 979 và các nghị quyết, chỉ thị của trên về quản lý chấp hành kỷ luật, các đơn vị thuộc BĐBP đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng TSVM, xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, góp phần bảo đảm cho BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, hội nghị cũng chỉ rõ thực trạng quân nhân vi phạm kỷ luật, tai nạn trong lực lượng BĐBP vẫn còn cao so với các quân, binh chủng trong toàn quân. Một số đơn vị BĐBP các tỉnh như: Thanh Hóa, Cao Bằng, Thái Bình; Học viện Biên phòng… còn để xảy ra một số vụ việc dẫn đến quân nhân vi phạm kỷ luật, mất an toàn giao thông...

Để chấn chỉnh, hạn chế tình trạng trên, Bộ tư lệnh BĐBP yêu cầu các cơ quan, đơn vị chú trọng áp dụng linh hoạt biện pháp nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Tăng cường công tác quản lý, duy trì thực hiện điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tác phong quân nhân. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần quan tâm chăm lo hơn nữa đến công tác bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, để cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mai Hoa