Siêu âm (khoảng tuần thứ 6) là biện pháp để biết bạn mang thai đôi hay không. Cũng có trường hợp, siêu âm chỉ phát hiện được một thai. Một thai còn lại sẽ được nhận diện sau đó.