KTNT - “Dù có giấy phép hay không thì tất cả những hành vi nhập khẩu phế liệu không qua phân loại, kiểm tra, xử lý tạp chất tại cửa khẩu đều vi phạm pháp luật”, TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam khẳng định.