51 HTX, tổ hợp tác tiêu biểu và 17 nông dân có sáng kiến, sáng chế trong lĩnh vực nông nghiệp trên cả nước đã được lựa chọn để tôn vinh đợt này...

Xung dang duoc ton vinh - Anh 1

Trong khuôn khổ phong trào thi đua “Toàn ngành chung sức thực hiện tái cơ cấu và xây dựng nông thôn mới” và nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành NN-PTNT (14/11), ngày 13/11/2016, Bộ NN-PTNT đã tổ chức lễ tôn vinh HTX, tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng chế, sáng kiến trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là một sự kiện lớn, lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước.

51 HTX, tổ hợp tác tiêu biểu và 17 nông dân có sáng kiến, sáng chế trong lĩnh vực nông nghiệp trên cả nước đã được lựa chọn để tôn vinh đợt này. Theo thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn, thì đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị to lớn, góp phần đề cao vị thế, vai trò của nông dân trong sản xuất và xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sự phát triển của các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác trong nông nghiệp.

Ngoài ra, lễ tôn vinh này còn nhằm ghi nhận, biểu dương và nhân rộng các mô hình HTX, tổ hợp tác tiêu biểu. Sau lễ tôn vinh năm nay, việc tôn vinh nông dân, HTX, tổ hợp tác sẽ được Bộ NN-PTNT xem xét tổ chức hàng năm.

Việc tổ chức lễ tôn vinh lần này của Bộ NN-PTNT hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của xã hội và của thời cuộc. Giai cấp nông dân, các HTX và tổ hợp tác nông nghiệp hoàn toàn xứng đáng được vinh danh.

Trước đổi mới, tuy là một đất nước nông nghiệp nhưng nước ta lại là một đất nước đói nghèo, thiếu lương thực trầm trọng, hàng năm phải nhập khẩu với số lượng lớn. Từ ngày Đảng và Nhà nước chủ trương đổi mới đến nay, hơn 30 năm qua, chúng ta đã vươn mình, trở thành một cường quốc xuất khẩu nông sản, và nông nghiệp luôn là một ngành kinh tế chủ lực.

Nhưng hiện nay, trước tình hình mới, để thực hiện các hiệp định thương mại thế hệ mới, thì yêu cầu tái cơ cấu của ngành NN-PTNT được đặt ra một cách cấp bách. Trong đó, tích tụ đất đai và liên kết thành HTX, tổ hợp tác theo luật mới, để có điều kiện sản xuất nông nghiệp theo công nghệ cao là con đường đúng đắn để chúng ta có được một nền nông nghiệp sạch và phát triển, các sản phẩm của ngành có giá thành hạ, có sức cạnh tranh cao, và người nông dân có điều kiện trở thành công nhân nông nghiệp, có thu nhập cao hơn là tự mình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và hiện tượng người nông dân bỏ ruộng mới chấm dứt.

Tại kỳ họp thứ 2 này, quốc hội khóa XIV vừa mới thông qua nghị quyết cơ cấu lại nền kinh tế đất nước trong 5 năm tới, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ trong và ngoài nước. Hoàn thiện mô hình phát triển HTX kiểu mới theo luật HTX.

Điều mà nghị quyết của Quốc hội đặt ra chính là căn cứ để ngành NN-PTNT định hướng cho một lộ trình hình thành các chính sách dài hơi của mình, trong đó HTX, tổ hợp tác là chủ thể, còn nông dân là nòng cốt.