Tính đến đầu tháng 11, sản lượng cà phê xuất khẩu của cả nước đã vượt ngưỡng 1 triệu tấn hàng với tổng giá trị kim ngạch 1,55 tỷ USD.