Xuất khẩu cà phê Robusta trong tháng 9 từ khu vực trồng chính của Indonesia tại Sumatra giảm 54% so với một năm trước xuống 18.312,6 tấn.

Xuat khau ca phe tai Sumatra - Indonesia giam 54% trong thang 9 - Anh 1

Nhà sản xuất robusta lớn thứ ba thế giới này đã xuất khẩu 40.221 tấn robusta từ Sumatra trong tháng 9/2015.

Số liệu cà phê được phát hành hàng tháng từ văn phòng giao dịch Lampung tại Sumatra. Số liệu này thường được điều chỉnh khi có thêm số liệu hoàn chỉnh.

Tháng Xuất khẩu (tấn) +/- (% theo năm)
Tháng 9 18.312,6 -54
Tháng 8 24.323,2 -46
Tháng 7 12.349,7 -66
Tháng 6 9.255,6 -69
Tháng 5 4.637,2 -79
Tháng 4 4.786,2 -82
Tháng 3 13.082,7 -35
Tháng 2 9.896,1 -47
Tháng 1 8.418,8 -55

Nguồn: VITIC/Reuters