Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai 3 cuộc thanh tra, đưa ra 255 kiến nghị, xử phạt vi phạm hành chính 13 doanh nghiệp.

Triển khai 1 cuộc thanh tra hành chính, phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Yên Bái, đưa ra 7 kiến nghị yêu cầu đơn vị và các phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp thực hiện.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ vào dịp tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 tại 18 doanh nghiệp. Đưa ra 241 kiến nghị và xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 doanh nghiệp với số tiền 104 triệu đồng.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, đưa ra 7 kiến nghị yêu cầu đơn vị và các phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp thực hiện, ban hành quyết định thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp do đối tượng khai man để hưởng chế độ là hơn 6 triệu đồng nộp vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, 9 tháng đầu năm triển khai phát phiếu tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động theo Quyết định số 02/2006 ngày 16/2/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đợt 1 năm 2016 cho 200 doanh nghiệp.

Bùi Bình