Đến nay, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang đã thành lập Đoàn Thanh tra chuyên đề năm 2016 về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ tại 39 doanh nghiệp sản xuất (gia công) và kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh.

Xu phat 12 co so kinh doanh vang vi pham - Anh 1

Thanh tra Sở xử phạt 12 cơ sở kinh doanh vàng vi phạm. Ảnh: CN

Kết quả thanh tra cho thấy, có 14 cơ sở vi phạm hành chính với 17 lượt vi phạm. Trong đó có 4 cơ sở vi phạm về phương tiện đo nhóm II (cân vàng) hết hạn kiểm định; 1 cơ sở vi phạm sử dụng cân không phù hợp theo quy định, không tự kiểm tra cân và ghi sổ theo dõi tự kiểm tra cân định kỳ theo quy định; 4 cơ sở vi phạm về ghi nhãn hàng hóa; 3 cơ sở vi phạm về chất lượng; 5 cơ sở vi phạm về chưa thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng.

Đoàn Thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 12 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa theo Nghị định 80 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa với tổng số tiền phạt trên 100 triệu đồng.

Đồng thời, nhắc nhở và cho làm cam kết đối với các cơ sở có các vi phạm như chưa xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và thực hiện công bố tiêu chuẩn; sử dụng cân không phù hợp theo quy định…

Cảnh Nhật