Theo kết quả thống kê, phân tích tình hình vi phạm phương tiện từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 8/2015, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 1.048 xe khách vi phạm.

Trong đó, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 419 xe; thu hồi giấy phép kinh doanh là 4 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 625 xe.

Tính đến tháng 8/2015 đã có 26/63 địa phương có báo cáo kết quả xử lý thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác hoặc từ chối cấp phù hiệu; 5/63 địa phương có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh và phê bình, cảnh cáo; 32/63 địa phương còn lại chưa có báo cáo.

Bình quân có 70% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống thông tin của Tổng cục Đường bộ. Tính theo lũy kế 8 tháng của năm 2015 đã xử lý vi phạm là 3.616 phương tiện.

P.Trang