(ĐCSVN) – Theo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức vừa được Chính phủ ban hành, xét tuyển công chức gồm 2 nội dung: xét kết quả học tập và phỏng vấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Theo Nghị đinh, cách tính điểm được quy định như sau: điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có). Người trúng tuyển là người có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên. Đồng thời có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp. Trường hợp có 2 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng thì người có điểm học tập cao hơn trúng tuyển. Nếu điểm học tập bằng nhau thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn trúng tuyển. Nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển./.