Các nhà khoa học của trường Đại học Hoàng gia London (Anh) đã chế tạo thành công chiếc USB có khả năng xét nghiệm chính xác HIV.

Xet nghiem HIV bang USB - Anh 1

Chiếc USB kiểm tra nhanh các xét nghiệm về HIV (Ảnh: Phys)

Thiết bị này sử dụng một con chip điện thoại di động , chỉ cần mẫu máu nhỏ. Mẫu này được đặt vào một vị trí trên thanh USB. Nếu có bất kỳ virus HIV hiện diện trong mẫu, nó sẽ gây ra sự thay đổi nồng độ axit mà chip sẽ biến đổi thành tín hiệu điện. Tín hiệu điện được gửi đến thanh USB, đưa ra kết quả trong chương trình trên máy tính hoặc thiết bị điện tử .

Trong nghiên cứu mới nhất, công nghệ đã thử nghiệm 991 mẫu máu với độ chính xác 95%. Thời gian trung bình đưa ra kết quả là 20,8 phút.