VH- Từ ngày 1-10.10, Rạp Tháng Tám ( 45 Hàng Bài) tổ chức chiếu phim miễn phí dành cho tất cả các đối tượng khán giả.

Các bộ phim công chiếu trong dịp này ngoài Long Thành cầm giả ca- bộ phim lịch sử thuần Việt do Hãng phim Giải phóng sản xuất, còn có nhiều phim VN giá trị khác. Khán giả nhận giấy mời xem phim tại Rạp Tháng Tám từ ngày 27.9 . P.V