Mặc dù có nhiều vấn đề về âm thanh, khiến chất lượng các ca khúc của đêm gala không thực sự đạt được hiệu quả như mong muốn. Tuy nhiên, chương trình gala Bài hát Việt diễn ra tối qua cũng phần nào đáp ứng được sự mong đợi của khán giả - theo đúng nghĩa nhìn lại một hành trình để bước tiếp.