Hanoinet - Thanh tra của Công ty vận tải Hoàng Long vừa phát hiện một xe chở khách của Công ty đã vận chuyển động vật hoang dã.